زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی

مانی مرادی
اتمام موجودی

قوی سیاه

نسیم نیکلاس طالب
240000 تومان

مدیریت معامله

جیم کین
75000 تومان

مدیریت ریسک جامع بنگاه

شاهین شایان آرانی
70000 تومان

مدیریت ریسک بنگاه یکپارچه سازی با راهبرد و عملکرد

کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی
60000 تومان

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

بنت ای مکدوول
98500 تومان

مدیریت ریسک در نهادهای مالی

وان گرینسون
20000 تومان

مدیریت ریسک و موسسات مالی

جان هال
اتمام موجودی

هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

الیاس مبرهن
95000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه