قوی سیاه

نسیم نیکلاس طالب
116000 تومان

مدیریت معامله

جیم کین
75000
66000 تومان

مدیریت ریسک جامع بنگاه

شاهین شایان آرانی
70000
62300 تومان

هوش مصنوعی در بازارهای مالی

کریستین ال دونیس
40000
36000 تومان

مدیریت ریسک بنگاه یکپارچه سازی با راهبرد و عملکرد

کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی
60000
54000 تومان

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جان هال
200000 تومان

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

بنت ای مکدوول
98500 تومان

مدیریت ریسک در نهادهای مالی

وان گرینسون
20000
18000 تومان

مدیریت ریسک و اعتباری در بحران مالی و پس از آن

آنتونی ساندرز
210000
189000 تومان

مدیریت ریسک و موسسات مالی

جان هال
16000 تومان

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

ابوالفضل شهرآبادی
80000
68000 تومان

هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

الیاس مبرهن
95000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه