ستاره شدن در بازاریابی شبکه ای

سارا رابینز
52000
44200 تومان

اعتراف های یک تبلیغاتچی

دیوید اگیلوی
32000
30400 تومان

گاو بنفش

ست گادین
48000
40800 تومان

یخ شکن ها

تام شرایتر (ال بزرگ)
25000
21250 تومان

بازاریابی هکر رشد

رایان هالیدی
29000
-15080 تومان

نسخه سوم بازاریابی

فیلیپ کاتلر
15000 تومان

امپراطوری یک نتورکر

یزدان حسن زاده سورشجاعی
42000
35700 تومان

همه ما عجیب و غریبیم

ست گادین
14000
12600 تومان

تنها راز موفقیت دوام آوردن

مارک یارنل
85000
72250 تومان

دانشکده کسب و کار

رابرت کیوساکی
45000
40500 تومان

بازاریابی به روایت کاتلر

فیلیپ کاتلر
20000
18000 تومان

صبح جادویی برای بازاریابان شبکه ای

هال الرود
35000
29750 تومان

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

ریچارد کوئک
30000
27000 تومان

این است بازاریابی

ست گادین
54000
45900 تومان

از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای

زیگ زیگلار
90000
76500 تومان

جادوی کار پاره وقت

جیم ران
28000
25200 تومان

چرا بازاریابی شبکه ای ؟

کیت شرایتر
15000
14250 تومان

راهبران (جلد 1)

تام شرایتر (ال بزرگ)
49000
41650 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه