مهارت های مطالعه

تونی بوزان (تونی بازان)
42000
35700 تومان

روش ها و فنون مطالعه موثر

علی صاحبی
20000
17000 تومان

روش های یادگیری و مطالعه

علی اکبر سیف
40000
34000 تومان

آموزش تندخوانی

استانلی فرانک (استنلی فرانک)
37500
31875 تومان

تندخوانی پیشرفته

تونی بوزان (تونی بازان)
62000
52700 تومان

آموزش تندخوانی

دکتر رالف کتل
16500
11550 تومان

مهارتهای تندخوانی

تونی بوزان (تونی بازان)
45000
24750 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه