تندخوانی با نیم کره راست مغز

دیوید باتلر
85000
67150 تومان

مهارت های مطالعه

تونی بوزان (تونی بازان)
42000
35700 تومان

روش ها و فنون مطالعه موثر

علی صاحبی
50000 تومان

روش های یادگیری و مطالعه

علی اکبر سیف
اتمام موجودی

آموزش تندخوانی

استانلی فرانک (استنلی فرانک)
37500
31875 تومان

تندخوانی پیشرفته

تونی بوزان (تونی بازان)
62000
52700 تومان

مهارتهای تندخوانی

تونی بوزان (تونی بازان)
50000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه