کواکتیو کوچینگ

هنری کیمسی
100000
85000 تومان

تاثیرگذار و کلیدی شو

دنیل پریستلی
70000
59500 تومان

پولسازی مثل کیمیاگری

دن کندی
50000
42500 تومان

دانشکده ی کسب و کار

رابرت کیوساکی
99000
79200 تومان

گاو بنفش

ست گادین
48000
40800 تومان

انتخاب عالی

جیم کالینز
99000
84150 تومان

همه چیز قابل مذاکره است

گوین کندی
69900
59415 تومان

بهترین قصه گو برنده است

آنت سیمونز
48000 تومان

از رویا تا واقعیت

لیو بی هلزل
40000
34000 تومان

فلسفه موفقیت

ناپلئون هیل
39900
33915 تومان

از صفر به یک

پیتر تیل
52000
44200 تومان

صفر به یک

پیتر تیل
45000
38250 تومان

نفروشی فروخته می شوی

گرنت کاردون (گرانت کاردون)
70000
55300 تومان

رهبران تحول گرا و کارآفرین چگونه رهبری می کنند؟

دیوید رابنستین
95000
80750 تومان

نامه های بیزوس

استیو اندرسون
65000
55250 تومان

شتابدهی و شتاب دهندگان استارت آپ ها

امیر رودی
110000
99000 تومان

دره سیلیکون

یحیی تابش و همکاران
90000
85500 تومان

مصائب من در حباب استارت آپ

دنیل لاینز
63000
53550 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه