پاد شکننده (چاپ 5)

نسیم نیکلاس طالب
125000 تومان

قدرت شروع ناقص (چاپ 16)

جیمز کلیر
90000 تومان

سهل گرایی

گرگ مک کیون
65000 تومان

کوچینگ چیست؟

یاسر متحدین
50000
42500 تومان

قوانین نفوذ

رابرت گرین
60000 تومان

33 استراتژی جنگ

رابرت گرین
259900 تومان

اصول آماده سازی تیم 101

جان سی ماکسول (جان مکسول)
25000
22500 تومان

از رویا تا واقعیت

لیو بی هلزل
40000
34000 تومان

وسعت یا عمق

دیوید اپستین
99000 تومان

مهره حیاتی

ست گادین
56000
47600 تومان

به جعبه دست بزن

ست گادین
16000 تومان

از خوب به عالی

جیم کالینز
68000
61200 تومان

شیوه اجرا

لری باسیدی
25000
21250 تومان

مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

یاسر جرار
69000
58650 تومان

باشگاه 5 صبح

رابین شرما (رابین شارما)
90000
67500 تومان

عادت هشتم از موثر بودن تا عظمت

استفان کاوی
66000
59400 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه