خلق محتوا خلق مشتری

جو پولیتزی
82000 تومان

بیمه به سبک عقاب ها

حمید امامی
62900 تومان

چگونه از همه بله بگیرید ( نه به نه 2)

حمید امامی
89900 تومان

مسیر موفقیت در فروش بیمه (چاپ 8)

تونی گوردون
69900 تومان

تاثیرگذار و کلیدی شو

دنیل پریستلی
70000 تومان

تست مامان

راب فیتزپاتریک
65000 تومان

اعتراف های یک تبلیغاتچی

دیوید اگیلوی
32000 تومان

گاو بنفش

ست گادین
اتمام موجودی

همه چیز قابل مذاکره است

گوین کندی
139900 تومان

نفروشی فروخته می شوی

گرنت کاردون (گرانت کاردون)
70000 تومان

قانون موفقیت

ناپلئون هیل
235000 تومان

فروش در 60 ثانیه

دیوید لورنزو
41900 تومان

راز های قطعی کردن فروش (حرفه ای بفروشید)

زیگ زیگلار
اتمام موجودی

همه ما عجیب و غریبیم

ست گادین
14000 تومان

21 راز فروشندگان میلیون دلاری

استیفن هارویل
35000 تومان

فروش تنها راه بقا

گرنت کاردون (گرانت کاردون)
116000 تومان

اگر نخریدند چه کنیم؟

تام هاپکینز
109900 تومان

استراتژی فروش به شیوه گرگ وال استریت

جردن بلفورت (جوردن بلفورت)
65000 تومان

می توانید فروشنده موفقی شوید

شیو خرا
35900 تومان

فروش بیشتر در زمان کمتر

جیل کنرات
24900 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه