سهام عادی با سود غیر عادی

فیلیپ فیشر
48000
43200 تومان

کانسلیم

ویلیام جی اونیل
50000
46000 تومان

تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

علی علوی
85000
76500 تومان

ارزش گذاری سهام (مفاهیم و مدل های کاربردی))

آسوات داموداران
118000
108560 تومان

شناخت و تجزیه تحلیل صورت های مالی

سید محمد علی شهدایی
50000
45000 تومان

ارزشیابی سهام (روشها و مدلها)

کاوه مهرانی
120000
114000 تومان

به بورس خوش آمدید

مهدی افضلیان
41000
36900 تومان

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

علینقی رفیعی امام
29000
26100 تومان

تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی

علی محمد مرادی
45000
39600 تومان

تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟

مارک داگلاس
40000
35200 تومان

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

سید محمد علی شهدایی
60000
50400 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه