کوچینگ چیست؟

یاسر متحدین
50000
42500 تومان

اصول آماده سازی تیم 101

جان سی ماکسول (جان مکسول)
25000
22500 تومان

رهبران تحول گرا و کارآفرین چگونه رهبری می کنند؟

دیوید رابنستین
95000
80750 تومان

آفرینشگران

آدام گرانت (آدام گرنت)
27000
24300 تومان

رهبری

الکس فرگوسن
77000 تومان

مربی تریلیون دلاری

آلن ایگل
35000
29750 تومان

رازهای رهبری

سو میچل
اتمام موجودی

ساخت آمریکا

سم والتون
62000
52700 تومان

مهره حیاتی

ست گادین
56000
47600 تومان

آفرینشگران

آدام گرانت (آدام گرنت)
28000
23800 تومان

رهبران متحول می شوند

جان سی ماکسول (جان مکسول)
39000
33150 تومان

انگیزه (حکایتی در باب رهبری)

پاتریک لنچیونی
25000
20000 تومان

به جعبه دست بزن

ست گادین
16000 تومان

رهبران آخر غذا می خوردند

سایمون سینک
85000
80750 تومان

از خوب به عالی

جیم کالینز
68000
61200 تومان

شهامت رهبری

برنی براون
49000
41650 تومان

شیوه اجرا

لری باسیدی
25000
21250 تومان

مثل زاک فکر کن

اکاترینا والتر
69000
34500 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه