چشم سوم

لوبسانگ رامپا
30000
25500 تومان

آفرینشگران

آدام گرانت (آدام گرنت)
27000
24300 تومان

پرورش حافظه و تقویت یادگیری

پاسکال میشلان
35000
29750 تومان

پرورش حافظه و تقویت یادگیری

پاسکال میشلان
35000
29750 تومان

مصائب من در حباب استارت آپ

دنیل لاینز
63000
53550 تومان

درآمدی کوتاه بر مغز

عمار الچلبی
48000
40800 تومان

هنر جذب سرمایه برای استارت آپ ها

آلخاندرو کرمدس
56000 تومان

شهامت رهبری

برنی براون
49000
41650 تومان

بهبود حافظه

21000
18900 تومان

تقویت حافظه

جان آردن
12500
11250 تومان

معادله جادویی

هال الرود
51900
44115 تومان

واژه نامه ی استارت آپ

بابک سپاس مقدم
30000
25500 تومان

دختران با عزت نفس

ویل گلنون
14900
12665 تومان

مجالی برای تمرکز

مایکل هیت
43000
36550 تومان

مجالی برای تمرکز

مایکل هیت
43000
36550 تومان

10 گام تا عزت نفس

دیوید برنز
75000
63750 تومان

زبان حافظه

آلن پیز و باربارا پیز
20000
18000 تومان

استارت آپ نوپای هفت روزه

دن نوریس
9000 تومان

پرورش مغز

تریسی پکم آلووی
38500
32725 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه