با چرا شروع کنید

  • نویسنده: سایمون سینک
  • ناشر: آموخته
  • وضعیت : موجود

معرفی کوتاه

با چرا شروع کنید

x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه